Korruption i et udviklingsland

Kendskab til korruption er vigtigt for at forstĂĄ de problematikker, som mange udviklingslande stĂĄr overfor.

Korruption og borgerrettigheder

Kendskab til korruption er vigtigt for at forstå de problematikker, som mange udviklingslande står overfor.

Korruption sætter nye demokratier under pres, når bestikkelse og svindel indgår i valgkampen. Borgerrettigheder kommer under pres, når den lovgivende, dømmende og udøvende magt er modtagelig for bestikkelse eller selv udøver magtmisbrug og kræver ydelser af borgerne.

God regeringsførelse indebærer at sige nej til korruption og bekæmpe det på alle niveauer. Men de økonomiske fordele ved korruption og uigennemsigtige strukturer i magtapparatet gør det vanskeligt at dæmme op for korruptionen.

Korruption og ulighed

Magteliten i samfundet – de højtuddannede, politikere og erhvervsfolk – rekrutteres i stor grad fra de samme grupper og familier. Korruption er med til at fastholde og forstærke det mønster. Det begrænser social mobilitet, men også udskiftningen blandt magthavere og beslutningstagere. Manglende cirkulation på nøgleposter gør det vaskeligere at få indsigt i hvordan rigdomme fordeles og ændre uhensigtsmæssige procedurer, som kommer individer snarere end flertallet til gode. Undervisningsområdet i mange udviklingslande er præget af omfattende korruption og svindel. Uligheden imellem rig og fattig fastholdes, når bestikkelse er en væsentlig faktor for at gennemføre en uddannelse.

Korruption og bureaukrati

Den menneskelige faktor i offentlig sagsbehandling er en af de største hindringer for at forebygge korruption i det offentlige. Effektiv software og uddannede medarbejdere kan optimere arbejdsgange og mindske svind.

Mangel på software og digital sagsbehandling betyder derimod, at arbejdet udføres i hånden og ofte kun eksisterer i papirkopier. Den mangelfulde registrering og individuelle sagsbehandling gør det muligt for ansatte at snyde. Men det gør det også vanskeligere at bekæmpe korruption, når sagsbehandlingen er langsom og det er ikke muligt at samkøre registre.

Case: 
I Kenyas hovedstad Nairobi har også udfordringer med den menneskelige faktor og offentlig sagsbehandling. For at forebygge korruption, har bystyret vedtaget at droppe kontantbetaling på byens rådhus. Virksomheder og erhvervsdrivende skal forsøgsvis betale digitalt for deres licenser og lignende. Hvis e-systemerne fungerer, vil borgerne fra 2017 betale husleje, parkering og byggetilladelser online. Når der fremover ikke vil være store kontantbeholdninger på de offentlige kontorer, vil mulighederne for korruption blive reduceret.

Korruption over landegrænser
Korruption i et udviklingsland kan skyldes udenlandske økonomiske interesser.
Tidligere kolonilande bliver ikke længere drænet for værdier af kolonimagter. Men økonomisk udnyttelse fra udlandet kan stadig finde sted.

Et udviklingsland er fortsat afhængigt af udenlandske firmaer og investeringer til store anlægsarbejder og råstofudvinding. Stærke økonomier i Vesten, Asien og Mellemøsten kan tilbyde lån til gengæld for kontrakter.

Udenlandske firmaer kan vinde udbud eller udvindingsaftaler gennem bestikkelse af beslutningstagere. Det er unfair konkurrence, som kan betyde, at det ikke er det billigste eller bedste tilbud, der vælges. I yderste konsekvens kan aftalen koste udviklingslandet penge i stedet for at skabe vækst.